Produkten är lagd till varukorgen.

×

ALLMÄNNA VILLKOR

Transticket (vidare kallad ”TT”) säljer biljetter och andra artiklar på uppdrag av arenor och arrangörer (vidare kallad ”Arrangören”) inom bl.a. idrott, kultur och evenemang. Transticket är således enkom ett ombud för Arrangörens räkning. Då en Arrangör presenterar andra villkor än här beskrivna, ansvarar Arrangören ensam för dessa, och TT äger inget ansvar för andra villkor än de beskrivna här.

KÖP

Vid köp av evenemangsbiljetter och abonnemang gäller Distansavtalslagens regler avseende ångerrätt. Slutkonsument äger rätt att ångra sitt köp fram till dess att del eller fullbetalning skett, därefter äger slutkonsument inte rätt att ångra sitt köp. Förlorade biljetter och abonnemang ersätts ej. Vid köp online kan dock konsumenten själv skriva ut en nya biljett/nytt abonnemang via ”mina sidor”. Det är dock av yttersta vikt att konsumenten känner till att biljett/abonnemang är att ses som en värdehandling, som denne äger fullt ansvar för.

Biljett eller abonnemang är personliga om inget annat anges från TT eller arrangören. Köp av biljett eller abonnemang sker för personligt bruk, förutsatt att inte TT eller Arrangör uttryckligen påvisat något annat. Biljett och abonnemang får ej användas i kommersiellt syfte utan vare sig TTs eller Arrangörens skriftliga medgivande. Vid restriktioner kring maximalt antal biljetter/abonnemang som en enskild konsument får köpa, får dessa ej överskridas.

TT äger rätt att ta ut avgifter från slutkonsument enligt avtal eller överenskommelse med Arrangören. Detta kan medföra att TT ovanpå biljett- eller abonnemangspriset applicerar serviceavgift, samt i vissa förekommande fall en distributions- och/eller leveransavgift.

TT förbehåller sig rätten att spärra, makulera eller på annat sätt förändra en bokning eller ett köp, samt radera ett kundkonton till personer eller organisationer som på något sätt missbrukar antingen TTs eller Arrangörens ställda villkor och regler. Vid missbruk enligt ovan medges ingen återbetalning av vare sig biljett- och abonnemangspris eller tillhörande avgifter. Slutkonsument ansvarar för sina inloggningsuppgifter och att dessa inte missbrukas och nyttjas utav tredje part. Vid misstanke om försök till bedrägeri äger TT rätten att begära in kompletterande uppgifter som styrker konsumentens identitet och legalitet. TT äger också rätt att annullera en bokning eller köp om misstanke om brott föreligger.

TT äger ej ansvar i att informera slutkonsumenten om eventuella förändringar i evenemanget, dvs. om evenemanget flyttats, ställts in, etc. Det är på slutkonsumentens ansvar att kontakta Arrangören vid förändringar i evenemanget, oaktat om det avser frågor kring själva evenemanget eller frågor kring eventuell återlösen. Vid inställt evenemang återbetalas inga avgifter kopplade till TTs leverans. Det är på konsumentens ansvar att lämna korrekta leveransuppgifter, oaktat leveranssätt. Vid felaktigt lämnade leveransuppgifter medges ingen återbetalas inga avgifter.

Om avtal eller överenskommelse träffats mellan TT och Arrangören om uppdrag gällande återbetalning, skall slutkonsumenten inom trettio (30) dagar inkomma med skriftligt anspråk gällande återbetalningen. Med anspråket skall också information om namn, adress, pin- eller ordernummer, samt kontoförande bank och kontonummer framgå. Om konsumenten inte framställer sitt krav inom den angivna tiden eller inte lämnar tillräckliga uppgifter för att TT skall kunna genomföra återbetalningen så medges heller ingen återbetalning.

Vid köp via faktura så accepterar slutkonsument de angivna avgifterna som detta betalmedel eventuellt medför, samt angivna betalvillkor för fakturatjänsten.

Vid räntefri delbetalning accepterar slutkonsumenten eventuella aviavgifter. Konsumenten accepterar också betalvillkoren för tjänsten, likväl som konsumenten godkänner automatisk debitering av aviserat betalkort, vid 3, 6 eller 9 tillfällen (vid räntefri delbetalning). Vid accept av delbetalning medges ingen återbetalning eller överlåtelse. Underlåtenhet att godkänna denna automatiska debitering kommer att resultera i att konsumenten förlorar rätten till biljett och/eller abonnemang (gäller även andra eventuellt ingående artiklar) samt tidigare gjord debitering. Konsumentens kontakt- och bankuppgifter kommer att föras vidare till leverantören av finansieringslösningen. Konsumentens kreditvärdighet kan komma att undersökas.

TJÄNST

TT förbehåller sig rätten till tjänster och innehåll kopplade till domänen ebiljett.nu, biljettkontoret.se, easyticketing.se, biljettdealen.se, samt tillhörande underdomäner. Kopiering eller annat användande än ”köp” är endast tillåtet med TTs skriftliga medgivande. Detta gäller också allt innehåll såsom texter, bilder, varumärken, logotyper, grafiska element, etc. Överträdelser kan leda till rättsliga åtgärder med eventuellt skadeståndsanspråk.

TT ansvarar för enkom för försäljningstjänsten till evenemanget och inte Arrangörens evenemang. TT kan ej beläggas med ansvar för Arrangörens genomförande av evenemanget eller eventuella inskränkningar av evenemanget. Eventuella frågor kring evenemanget eller krav skall ställas direkt mot Arrangören. TT frånsäger sig ansvar för förluster som uppkommer p.g.a. driftstörningar, förseningar och avbrott eller annan teknisk omständighet kring TTs tjänster. TT medger heller ingen kompensation vid dessa förekomster.

Allt innehåll i TTs försäljningstjänster skyddas av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter ägs av TT och/eller Arrangören, enligt överenskommelse och avtal. Därav äger inte tredje part någon som helt rätt att nyttja innehåll, design, teknik, kod och tjänster utan skriftligt medgivande från TT och i vissa fall även Arrangören.

I de fall länkning av innehåll sker till eller från TTs tjänster, efter skriftligt medgivande, kan av tredje parts villkor tillämpas.

TT äger rätten till förändring och uppdatering av innehållet i tjänsten, likväl som ensidig censur mot eventuellt kränkande innehåll som exempelvis pornografiskt, rasistiskt och direkt stötande innehåll.

TT följer Svensk lagstiftning och Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.